Mindblown: a blog about philosophy.

 • Film Review: Mắt biếc (Bitch eyes)

  Film Review: Mắt biếc (Bitch eyes)

  Nếu phải hỏi lý do mình đi xem film này, thì chắc phải nói là vì tò mò là chính. Mình thích tác phẩm gốc!  Cái cảm giác đọc Mắt Biếc ngay trùng thời điểm vừa ăn quả friend zone đầu đời chắc chắn không có tác phẩm điện ảnh nào mang lại được. Thậm…

 • Muôn vẻ sinh viên… khó đỡ

  Ghi chú vui một số trường hợp khó đỡ đã từng gặp trong thời gian hướng dẫn thực hành từ trước tới nay của mình. Có cách điệu lên một ít và có biên tập lại một ít, các câu thoại không phải là nguyên gốc và mình cũng không để tâm là của ai.…

 • Ryzen 7 3700X on archlinux

  This post will document problem(s) I may or may have encountered running the 3700X on archlinux and the fix that I might have applied Geekbench score The score is OK for 3700X AFAIK, but I haven’t test with sustain load yet: https://browser.geekbench.com/v4/cpu/13909162 The sound card The very first problem after booting was static and crackling…

 • Back to AMD

  Back to AMD

  How long was it? 12 years, since 2007, when I built my first PC to go to college. My first CPU was the Athlon 64 x2 4400+, if memory serves me well. Those were the time when AMD got a lead in technology, the first 64 bit multi-core CPU to hit consumer market. But those…

 • Force firefox to use light theme for content widget, even when choosing dark GTK+ theme.

  The problem that had been haunting me for so long is firefox and dark theme. When choosing a dark GTK theme, firefox will use that same theme for widgets on website, especially website with forms. Now, most website will try to tweak the display of their form widget a bit, but not all website did…

Got any book recommendations?