Yahoo! public bản giao diện webmail mới

Sau nhiều tháng thử nghiệm, cuối cùng giao diện webmail Outlook like của Yahoo! đã được public.
Giang hồ đồn đãi đây là một bước tiến mới của giao diện webmail nói chung và yahoo nói riêng.
Cá nhân mình thấy nó vẫn còn kém.
Về tính đột phá, nó chạy quá chậm, cồng kềnh, hỗ trợ ít trình duyệt (chưa có opera). Không hợp gu mình. Thứ nữa, mình đang sở hữu một account windoze live mail với giao diện đột phá nhưng rất nhẹ nhàng và chạy ro ro. Và so về các đặc điểm chung thì nó thua gmail về không gian lưu trữ, thời gian truy cập, quảng cáo nhiều và nội cái chạy chậm là thấy ghét rồi.