“Đại hội” chi đoàn như trò cười.

Kết quả của căn bệnh thành tích kinh niên ép học sinh vào đoàn hàng loạt đã dẫn đến một "Đại hội" chi đoàn lớp "kinh điển" về mức độ kinh dị.
Đại hội chi đoàn tuyệt nhiên không có một lá cờ, vẽ cũng không có vì thiếu phấn đỏ và phấn vàng nên lá cờ trắng nhách.
lớp đạt thành tích 100% đoàn viên không biết hát đoàn ca, 50% đoàn viên không phân biệt được đoàn ca và đội ca.
Báo cáo tình hình năm học trước dài 3 câu. Định hướng phấn đấu cho năm học mới, chưa có. Người được bầu vào ban chấp hành chi đoàn ai nấy mặt chù ụ như cái mâm.
Hơn nửa lớp đang tranh thủ làm bài tập trong lúc đại hội.

Cuối cùng chủ nhiệm phán 1 câu:
"Tui chưa thấy cái lớp nào bê bối như thế này, kinh dị nhất từ trước đến nay, làm vầy thì làm chi cho mệt. Thứ bảy làm lại"