Xém toi con linux

Hôm nay (cũng có thể gọi là hôm qua) đã có một hành vi chơi dại là tải bản chrome cho ubuntu về rồi untar cái file data.zmla trong đó vào /

Hậu quả đầu tiên là gnome nhanh chóng trắng nhách, ko còn hình mà chỉ còn chữ. Login ra thì ko vào lại được. Sau đó đến avaih-daemon và haldaemon không khởi động được.

Sau một hồi mò mẫm thì phát hiện ra là ngoài root ra khong user nào có thể truy cập vào máy, khiến cho các user chuyên dùng để chạy avaih-daemon và haldaemon cũng liệt dương theo. Và dĩ nhiên là cả user mình vẫn dùng để vào máy.

Cuối cùng thêm một hồi mò mẫm và google thì phát hiện ra là thư mục / , thư mục home của mình đã bị set thành thư mục với owner là root và quyền truy cập 700.
Thế này có chết không cơ chứ, hèn chi không ai truy cập vào máy được là phải rồi.