Để code::blocks trong linux dùng gnome-terminal thay vì xterm.

Mặc định khi code bằng code::blocks, lúc chạy nó sẽ gọi xterm rồi truyền tham số để xterm gọi chương trình của ta ra. Việc này cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ việc xterm không hỗ trợ copy, xterm xấu xí về mặt giao diện và đôi khi máy ta không có cài xterm.

Để giải quyết việc này ta đi ép codeblocks phải chơi với một terminal khác thay vì xterm:
Vào settings -> environments….
paste dòng sau vào ô "Terminal to launch console program" gnome-terminal -t $TITLE -x