Chỉnh giờ hệ thống trong gentoo về chế độ không dùng UTC.

Mặc định của các hệ thống Unix là giờ hệ thống sẽ được lấy theo giờ quốc tế UTC, sau đó được cộng thêm một lượng tùy thuộc vào timezone trước khi hiện ra cho người dùng. Nhưng trong window thì giờ hệ thống được chỉnh như một cái đồng hồ treo tường vậy nên khi boot qua boot lại giữa window và linux, giờ thường bị lệch nhau vài tiếng.
Để chỉnh vấn đề này ta edit lại file cấu hình :

/etc/sysconfig/clock

trong Fedora, ubuntu v.v…

đối với gentoo thì nó lại không có thư mục sysconfig, file cần chỉnh là :

/etc/conf.d/clock

hoặc

/etc/conf.d/hwclock

depends on the baselayout version iirc