Đề thi khối phần mềm nguồn mỡ, olympic tin học sinh viên 2009

Post lên cho bà con thấy cái đề này nó abcxyz thế nào, không biết vì lý do gì mà đề này không thấy trên trang chủ nhỉ.

Khuyến mãi thêm 4 trang cuối là đề khối chuyên tin mình trấn lột được từ tay thằng nhóc khoá dưới.