Vietstarcraft chuyển server đánh online:

Bây giờ ai muốn đánh starcraft online thì add gate vkgc.homeip.net vào nhé