Không còn nhận đơn xin chuyển lớp nữa rồi 🙁

Vậy là xong, chỉ còn 1 con đường là ngồi lại với ông chủ nhiệm đó thôi.
Đành chịu vậy chứ sao giờ.
Hy vọng vô năm sẽ khá hơn