Chủ nhiệm dữ như chằng 😥

Lần đầu tiên mình có một thầy chủ nhiệm, lại là năm cuối cùng của đời học sinh và lại lại một ông chằng tinh dữ tợn. 😥
Tiếng tăm ông này đồn đãi từ hồi mình học lớp 10, nổi tiếng hay nổi xung bất tử và phạt một ngừa trăm mà không cần biết mình vừa phạt ai. Thằng nào cặp bồ thì đì sói trán, thằng nào lạng quạng thì ngóc hết lên 😥
Mấy thằng khốn nạn nhanh chân đã xin đổi lớp từ ngay khi có danh sách 🙁 Tại sao chỉ còn lại mình ta, bây giờ chuyển lớp có được hay chăng, xin chuyển sẽ bị vào danh sách đen, nếu gặp chủ nhiệm mới hiền thì đỡ còn chuyển không được sẽ bị đì gấp đôi, chuyển nhầm lớp hắc ám còn thảm hơn nữa, làm sao đây hỡi trời, ở thì không yên mà chuyển thì không chắc