Hệ mặt trời chỉ có 8 hành tinh.

Tin mới nhận lúc 11 giờ đêm, post lúc 1 giờ sáng:
Hội nghị thiên văn học toàn cầu, ở đâu dó, sẽ cập nhật địa điểm sau đã bỏ phiếu phế truất vật thể pluto (sao diêm vương vốn nhỏ hơn cả mặt trăng) ra khỏi danh sách các hành tin trong Thái Dương hệ.
Từ này Thái dương hệ chỉ còn 8 hành tinh:
Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Hải Vương mà thôi.
(Mecury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune)