Trắc nghiệm đọc thiếu chĩ mỗi chữ “mỗi” mà làm sai một câu.

Tình hình là năm sau lý hoá sẽ thi trắc nghiệm.
Nhưng mà hình thức thi này dã man thật, vừa rồi làm kiểm tra mình đọc sót chữ "mỗi" vậy là đánh trật lất.
Chỉ một chữ nhỏ nhoi là đủ làm nên vấn đề, các câu trả lời luôn biết trước học trò thường sai chỗ nào để giăng bây gây nhiễu làm lạc hướng, coi bộ thi trắc nghiệm là một tin vui nhưng không phải là một phao cứu sinh mà có khi là cái mỏ neo lôi mình xuống cũng nên, phải cẩn thận mới được.