Toán khối D, te tua.

Hết nói nổi mình rồi. Đề toán khối D nhẹ hơn khối A nhiều, 9-10 thì khó thật nhưng 8 là trong tầm tay, thậm chí chỉ cần 2 tiếng là làm đủ 8 điểm. Vậy mà mình cà chụp cà giựt làm ăn bê bối để rồi sai hết 4 câu. Câu II.2 viết sai bất đẳng thức, thử hỏi có chịu nổi không, học sinh đi thi đại học mà quên bất đẳng thức thì không thể tha thứ được rồi. Câu III.2 chép sai đề, làm trúng gió luôn. Câu Vb.2 tính sai bét, đã cái tật tính hay sai lại bày đặt chơi trò gắn hệ toạ độ vô giải mới đau chứ. Tiêu mày rồi An ơi. Bây giờ toàn bộ hy vọng đang hướng về môn Anh văn, môn khó nhất của khối D, mục tiêu là phải 8,5 trở lên :(( Làm sao mà nổi đây 8 đã khó rồi.