Môn văn, thở phào.

Năm nay kể hên quá là hên. Hồi thi tốt nghiệp văn trúng tủ, bây giờ thi ĐH văn cũng vào được một câu, vậy là không liệt, vẫn còn cơ hội đậu, nhưng xác xuất cũng không cải thiện được bao nhiêu