Môn Hoá, đại bại!!

Tới hôm nay mới cố vớt vác được tinh thần để viết blog. Mình gần như sụp đổ sau khi dò đáp án môn Hoá. Khi đi thi khí thế hừng hừng, cắm đầu cắm cổ bấm máy rồi tô lia lịa, nhưng khi liếc nhìn đồng hồ mình đã thấy có sự chẳng lành. Hết 20 phút đầu chỉ làm được có 10 câu, cố gắng tăng tốc cũng vô vọng, đề thi dài như không bao giờ hết, còn thời gian đuổi gấp sau lưng, Lúc tiếng chuông hết giờ vang lên vẫn còn những câu mình chưa hề đụng đến. Ôi trời hỡi, đệ tử ruột của thầy hoá bây giờ kết thúc thế này đây, đánh đại tới hơn 15 câu,
Hồi hộp chờ bài giải trên báo, rồithif cái gì đến cũng đến, kết quả sai hơn 18 câu, mình như không còn tin vào bài làm của mình nữa, mới hôm qua còn hứa với thầy chắc chắn trên 7 điểm mà bây giờ thì…
Thầy gọi điện tới hỏi kết quả ròi động viên mình yên tâm, nhiêu đó điểm cũng được rồi, nhưng nghe giọng thì biết thầy buồn ghê lắm, hy vọng đặt lên đầu thằng nay bay giờ rơi theo mây khói rồi.
Giờ đây mình còn đợt thi khối D trước mắt nhưng tinh thần đã khác lúc mới vào trận, có lẽ do lúc đi thi tắm nhiều quá nên bây giờ chí nó đi đâu hết rồi, chẳng biết sẽ ra sao đây, nếu năm nay tăng điểm chuẩn ==> teo khối A thì sẽ rất nguy khốn vì với ý chí chiến đấu hiện tại thì chiến trường khối D vốn đã khôgn cân sức nay sẽ thành nhiệm vụ bất khả thi.
Cầu trời !