Mất ngủ!!

Bây giờ là 3 giờ sáng, mình thức dậy được 2 tiếng rồi. Đi ngủ từ 7 giờ tối dậy lúc 1 giờ sáng tính ra có 6 tiếng, chưa đủ 8 tiếng, vậy mà nằm hoài không ngủ lại được. Hôm qua cũng thế, ngủ gì mà mới 3 giờ sáng đã dậy rồi lục dà lục đục đi thi luôn. Không thể nào ngủ lại được, cứ lăn qua lăn lại, nghĩ ngợi lung tung rồi "trằn trọc thâu đêm giấc chẳng lành".
Cứ mất ngủ kiểu này cực quá bà con ơi. Mấy cô, mấy bác, mấy chú, mấy dì, mấy cậu, mấy mợ, mấy anh, mấy chị, mấy bạn, mấy em có ai có cách nào khỏi mất ngủ bày cho mình vời, mình cảm ơn nhiều nhiều.
Bây giờ mình cố đi ngủ lại đây, hy vọng "Canh 4, canh 5 chợp mắt được"