Môn Lý.

Bây giờ đã dò xong kết quả môn lý rồi, không đến nỗi bi quan như môn Toán. Đề Lý phủ khắp chương trình, không chừa cả phần kiến thức mở rộng (in chữ thật nhỏ trong SGK), từ con lắc vật lý đến hiệu ứng đốp-le tất tần tật đều làn lượt hiện diện trong bài thi. Nhưng do đặc điểm trắc nghiệm nên đề này đã bị quân ta đánh lụi nhiều chỗ, só câu sai chỉ khoảng dưới 10 câu, nếu không có sự cố kỹ thuật đặc biệt thì môn lý đã hoành thành "Sứ mạng quốc tế cao cả" đó là gánh vác môn toán một điều ngoài dự kiến.
Ngày mai là môn hoá, môn này mình vững nhất trong 3 môn khối A. Nhưng trận chiến không thể được báo trước khi mình chưa biết địch thủ, đây sẽ là thử thách lớn về mặt tâm lý lẫn kiến thức, mình sẽ cố hết sức không phụ công "Bố Hậu" Chủ nhiệm, nhưng biết ra sao ngày mai.