Anh văn, sai 19 câu!!! The Game is over now.

Vừa dò kết qủa với báo Tuổi trẻ xong, sai tới 19 câu, vậy là có thể xem như ta đã rụng khối D mà khỏi cần chờ có kết quả chính thức, tất cả những gì bây giờ ta có thể làm là cầu nguyện cho khối A