Hãy đề cử Vịnh Hạ Long làm kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

Sau khi công bố danh sách kỳ quan nhân tạo mới của thế giới, NewOpenWorld đang lập ra cuộc bỏ phiếu bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiêu của thế giới, tại trang http://www.natural7wonders.com . HIện trang web đang bắt đầu nhận đề cử, mời bà con nhanh chân nhanh tay lên đề cử thêm những danh thắng đẹp mê hồn của Việt Nam vào danh thắng, bắt đầu bằng Vịnh Hạ Long, sau sẽ tới Động Phong nha, Vịnh Nha Trang và còn nhiều chỗ nữa, nhanh chân lên bà con.
Để cổ động phong trào tại hạ xin giới thiệt vài tấm hình còm mình lượm lặt được về Vịnh Hạ Long, xem album Vịnh Hạ Long