Mai làm thủ thục thi cao đẳng.

Ngày mai sẽ là chặng cuối trong đợt hành trình đi thi đầy căng thẳng năm nay. Mình sẽ đi dự mặc dù thật tâm mình không muốn đi, phần vì mình vẫn cố hy vọng chút gì đó từ khối A, phần nữa vì mình không thích phải đi học cao đẳng. Nhưng tâm lý không thi thì không yên tâm được, dẫu sao đây cũng là cơ hội để mình gỡ gạc lại nỗi thất vọng của hoá khối A và toán khối D, thi thì thi vậy.