Thi xong học phần 3, quân sự.

Vậy là lọt qua cái ải khó nhất rồi, mừng ghê luôn. Cái lý thuyết đề ra toàn mấy thứ mình không nhớ, nhưng suy luận được, không đến nỗi hóc búa hỏi số liệu thuộc lòng. Duy có câu bản đồ thì mình lụi vì công thức với hằng số quên ráo trọi rồi. Đến phần thực hành, đề yêu cầu băng cẳng chân, mừng hết lớn, món này là băng dễ nhất rồi. Vô cầm cuộn băng lên, khỉ nó, cuộn băng không phải cuốn mà là xếp lại, làm băng giữa chừng nó tuột ra. Khiếu nại ông Trung tá thì ổng kêu lấy cuộn khác, tưởng sao cuộn nào cũng y vậy, khỉ nó, cũng may món này dễ nên để vậy băng luôn cũng được, băng thì chuẩn nhưng cột hơi xấu, ổng liếc qua thấy nùi dây cột còn dư lòng thòng ra ổng chê băng thấy gớm, cho có 6 điểm cả lý thuyết thực hành nhưng như thế cũng là qua :)). Giờ chỉ còn học phần 2 mai thi nữa là xong rồi, mong trời cho con qua