Xong phần giáo dục quốc phòng rồi.

Cuối cùng thì cũng xong, sáng hôm nay trung tâm Giáo dục quốc phòng đã làm lễ bế giảng cho sinh viên 3 trừơng Tự nhiên, Thông tin, và Thể thao II. Mình may mắn chưa bị kêu thi lại môn nào cả :D.
Tạm biệt quốc phòng nhá, thứ 2 này ta sẽ gặp lại mi nhưng với tư cách là sv Thông tin, lớp K2C6.2 đang đi học chính khóa. Theo như cái lịch của bên quốc phòng thì mình có thể sẽ phải chung đụng với tụi BK, tại sao lại không phải là nhân văn hay khoa kinh tế chứ. Chờ tới khi 2 trường đó học thì TT Giáo dục quốc phòng dời vô hầm đá mất rồi, rõ chán.