Rớt cuộc thi code jam rồi.

Trèo cao thì té đau thôi.
Nhưng cái đau là mình không submit để kiếm nổi lấy 1 điểm!!!!!!!!
Người ta kiếm cả nghìn điểm còn mình không có nổi 1 điểm, làm cái đề dễ nhất mà cũng không xong.
Sao mình dốt thế này nhỉ!!. Mình dốt thế mà gặp người khác mình vẫn chảnh chẹ về khả năng tin học.
Tật xấu thì nhiều tài năng thì thiếu. Đấy là mình, nhưng làm sao để thay đổi?? Mình không biết