Khai giảng rồi.

Ngày khai giảng, học 2 tăng, mệt đơ người.
Lễ lạc mất hết gần tiếng rưỡi.
Lên lớp học thêm 3 tiết học nữa.
Chiều về ngồi 2 tiếng đồng hồ ở nhả là chạy đi học thêm ca chiều.
Chẳng bù cho hồi hè rảnh rang.
Mà sách thì vẫn chưa có.
Ông chủ nhiệm làm ăn năng động đến nỗi lớp người ta lấy sách hết rồi lớp mình vẫn chưa, chán thế cơ chứ, ngày đầu năm học mà chưa thấy có gì có thể gọi là vui cả.