Chuyện trong lớp.

Khai giảng gần tuần rồi mà mình vẫn chưa có bài nào về chuyện trong lớp trên blog, ngẫm lại thật là thiêu sót lắm thay.
Nay để bù lại sự sót thiếu, mình quyết định đại khai hạ bút, à không, hạ phím mới đúng, gõ một bài về cái lớp 12 này chơi.

Chuyện đầu tiên phải nói là năm nay dù đã cố gắn phóng lên bàn đầu ngồi nhưng nghị quyết của chủ nhiệm vẫn đẩy xuống bàn 3 :irked: Ngồi ngay phía trên một bà tám nói không ngơi miệng, cười không đứt hơi. Rõ khổ. Thỉnh thoảng cũng có vài trận cười nhưng mà cười nhiều thì nó đâm mệt 😀
Thứ nữa là dãy mình ngồi chỉ có 4 nam, hơi bị lạc loài nhưng không sao lớp 12 rồi thì :devil:
Thứ 3 năm nay thầy cô giáo hầu hết cũng xa cách khó gần quá, lạnh lùng, ít khen chăm chê, đúng là làm học sinh nản sớm.
Cuối cùng lớp học thêm nó dổi thầy mà khôgn báo trước, bà mẹ nó (chửi thề trên blog hơi bị phô nhưng bức xúc quá) mình đăng ký lớp theo kiểu chọn thầy mới ghi danh mà nó chơi thế đấy.

Túm lại: Tuần đầu tiên đi học, em vui ít nhưng rất may là chưa có gì để buồn. Cứ tàn tàn thế này hoặc khá hơn trong thời gian còn lại thì chắc cũng sống được