Kỷ niệm 5 năm ngày 11/9

Vậy là nháng cái đã 5 năm lẹ thật. Kể từ ngày 2 chiếc máy bay đâm đầu vào 2 toà tháp đôi ở Mỹ đến nay đã 5 năm
http://news.bbc.co.uk/go/rss/-/2/hi/americas/5333012.stm