Một ngày mưa tối trời, ta đạp xe đi học.

Chiều nay, trời mưa như thác lũ, mừa ầm ầm ào ào, mưa rì rì rào rào. Mưa hơn 2 tiếng đồng hồ không nghỉ, mưa ngập đường ngập xá, mưa xối xả khắp nơi và khốn nạn là ở chỗ mưa đúng giờ đi học thêm.
Thế là phải lọc cọc, lạch cạch, ì ạch cùng chiếc "Mẹc-xi-đạp" lội gần 3 cây số "đường mương" để tới chỗ học thêm, thế hỏi có phải khổ không chứ lị, sớm không mưa, muộn không mưa, ngày khác không mưa, lại nhè lúc mình phải đi ra khỏi nhà để mưa.