pidgin-AWN plugins 64-bit revision 20 download.

AWN (Avant window manager) là một ứng dụng chuyên tạo thanh dock trên linux. Tính năng mà AWN cung cấp gần giốgn như dock bar trên hệ điều hành Mac và dĩ nhiên là vượt trối so với task bar của window. Còn Pidgin thì chắc các bạn cũng không lạ gì, đây là một trình chat đa giao thức mã nguồn mở rất phổ biến.

Plugins pidgin-AWN sẽ giúp cho các bạn có thể biến biểu tượng pidgin trên dock từ một chú chim ù lỳ vô cảm chỉ dùng để chạy chương trình trở thành một biểu tượng sinh động, thay đổi theo status của bạn và hiện thông báo khi có các thông tin khác như mail, chat v.v…
Plugins gốc cõ thể được down về từ trang http://code.google.com/p/awn-plugins/.
Nhưng đáng tiếc là trang này không cung cấp file binary 64-bit, thế nên mình đã tải source về và dịch trên cái máy 64-bit cùi mía của mình và nó chạy cũng ổn, bạn có thể down file 64-bit ngay tại đây: pidgin_awn.so