Nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 2-9 của 61 năm về trước, trên quảng trường Ba Đình lịch sử, chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc, đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, đánh dấu sự khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trải Qua biết bao năm tháng đấu tranh gian khổ chống lại các thế lực thù địch cùng những âm mưu thâm hiểm của chúng, nước Việt Nam đã giữ vững và xây dựng được nền độc lập của mình (dù rằng xây cũng còn chưa đẹp lắm, còn phải xây nửa), toàn thể Nhân dân Việt Nam quyết tâm phấn đấu hết sức mình vì một tương lai tươi sáng cho đất nước.