Mỹ không hài lòng vói phán quyết về Diêm Vương Tinh.

Liên Hiệp các nhà thiên văn học Mỹ đã bày tỏ một thái độ bằng mặt chẳng bằng lòng về phán quyết của Liện Hiệp các nhà thiên văn học Quốc tế, hơn 300 nhà thiên văn học đã tự lập một đơn kiến nghị về việc học không chấp nhận phán quyết đó. Đúng là Mỹ!!!!
http://rss.slashdot.org/~r/Slashdot/slashdot/~3/18237285/article.pl