Categories
Uncategorised

Khai trương cho tháng 9 một phát nào :))

Hôm nay lại tiếp tục dậy khôgn trễ, :Tốt:
Mặc dù hôm qua thức hơi khuya nhưng do ngủ quá nhiều nên vẫn có thể dậy sớm như thường.
Hy vọng lúc vô học nó vẫn cứ thế

1 reply on “Khai trương cho tháng 9 một phát nào :))”

🙂 Đừng la em rớt luận văn nữa nhe thầy, lúc 17 tuổi “tụi mình” viết văn như nhau cả thôi?

Leave a Reply to ahihi Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.