Categories
Uncategorised

Khai trương cho tháng 9 một phát nào :))

Hôm nay lại tiếp tục dậy khôgn trễ, :Tốt:
Mặc dù hôm qua thức hơi khuya nhưng do ngủ quá nhiều nên vẫn có thể dậy sớm như thường.
Hy vọng lúc vô học nó vẫn cứ thế

One reply on “Khai trương cho tháng 9 một phát nào :))”

🙂 Đừng la em rớt luận văn nữa nhe thầy, lúc 17 tuổi “tụi mình” viết văn như nhau cả thôi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.