Khai trương cho tháng 9 một phát nào :))

Hôm nay lại tiếp tục dậy khôgn trễ, :Tốt:
Mặc dù hôm qua thức hơi khuya nhưng do ngủ quá nhiều nên vẫn có thể dậy sớm như thường.
Hy vọng lúc vô học nó vẫn cứ thế


Comments

One response to “Khai trương cho tháng 9 một phát nào :))”

  1. 🙂 Đừng la em rớt luận văn nữa nhe thầy, lúc 17 tuổi “tụi mình” viết văn như nhau cả thôi?