Hôm nay mình dậy sớm

🙂 Chuyện là có thật nhỉ, dễ thường phải đến gần 2 năm rồi mình chưa dậy sớm như thế lần nào.
Ngủ từ lúc 8 giờ và dậy lúc 4 giờ sáng, cảm giác có hơi khác lạ thật, cảm thấy nó phấn chấn hẳn.
Hy vọng từ giờ về sau mình sẽ dậy sớm nhiều hơn

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.