Fix lỗi PackageKit die sau khi update

Số là cũng không hiểu tại sao sau khi thực hiện vài lần update trên Fedora thì cái PackageKit nó tự nhiên đơ ra. Mà cái này là nền tảng cho tất cả các tool quản lý gói bằng dồ hoạ, thế là các cái Add/Remove Programs bỗng dưng trở nên bại liệt, chỉ có thể hiện ra một cái thông báo lỗi liên quan đến DBus. Sau khi google vòng vòng cũng tìm thấy một cách giải quyết trên Fedoraforum.org:

FIX:
Mở file /etc/dbus-1/system.conf ra và kiếm 2 dòng sau:

old version:

<allow send_destination="org.freedesktop.DBus"/>
<allow receive_sender="org.freedesktop.DBus"/>

Và thay nó bằng:
new version:

<allow send_destination="*"/>
<allow receive_sender="*"/>

Restart nữa là mọi việc lại ngon lành như cũ