Ấn tượng đầu tiên với Fedora 10.

Ấn tượng đầu tiên không được tốt đẹp lắm, cái driver không ưa cái vga, thế là cài bằng text mode, cấu hình bằng text mode và cài xong, chạy lên cũng ra text mode. 🙁

Nén một tiếng thở dài, mở file config của Xorg ra sửa vậy, đời là thế mà, quen rồi, có gì đâu!!!

Thế nhưng sự việc không đơn giản thế sau một hồi ls khí thế rồi find rồi cat rồi hầm bằng lằng xắng cấu các lệnh, cuối cùng lục log ra coi thì thấy nó chơi style ko load file config, tự động probe thiết bị lúc khởi chạy :pirate: :ninja: :bandit: :spock: :knight: :chef: :clown:

Ức chế quá chạy đi google vòng vòng thì thấy ai đó bảo chạy Xorg -configure đi nó tạo file conf cho. ừ thì cũng chạy, chạy xong nó viết cho một cái file config với 22 cái màn hình, tất cả các khe PCI dù có cắm hay không cắm gì cũng bị nó gọi là card vga, thậm chí cả chip sound, chip mạng, chip linh tinh gì nó cũng list vào mục Device của đồ hoạ hết, bó tay luôn.

Sau một hồi chỉnh chỉnh, sửa, sửa, xoá xoá, thêm thêm, cuối cùng cũng vào được đồ hoạ. 🙁 Trước đây cài xong quen thói được cưng chiều, có một cái màn hình welcome hiện ra hỏi ta có muốn tạo user này này nọ nọ hay không, rồi tinh chỉnh, settings đủ thứ, giờ chả có gì cả, phải tự tạo user. Nhưng :flirt: một cái là nó có nhận card mạng :D, có cái đó rồi mọi việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều, Fedora lần này chạy nhanh hơn hẳn bản trước luôn, gần bằng ubuntu rồi, trong khi ubuntu thì chậm đi 😀