Vista có cài sẵn grub4Dos ????

Trước này xài vista thì cứ nhắm mắt nhắm mũi mà xài thôi, như mọi sản phẩm của M$ khác, bạn có thể xài năm nay qua tháng nọ nhưng cũng chẳng cần quan tâm bên trong nó có cái gì, mở lên nó chạy, nó không chạy thì ngồi cười thôi. Hôm qua trong lúc cài đặt này nọ với 2 distro linux, tình cờ mình quẳng cái file conf của grub trong linux tạm qua ổ C để cất, kết quả là vista không start được do nó cố sử dụng cái file config kho dành cho nó.