emerge mplayer trong gentoo với vdpau

Để nó chịu chạy với vdpau ngoài việc thêm vdpau vào USE flags, còn phải thêm video_cards_nvidia