Code jam chẳng ngọt mà đắng.

Đúng là có ngó thử cái đề mới thấy trình độ mình ở đâu đó tuốt luốt ở dưới đáy ấy. Cái đề 250 points đọc còn không hiểu nói gì làm. Đề 500 points code hơn 2 ngày vậy mà vẫn failed vì chạy quá chậm.
Mà đây chỉ là đề thực tập làm nóng, chưa phải đề vòng loại chứ nói gì đến đề chính thức. Quả đúng mình là ếch ngồi đáy giếng, tài hèn sức mọn, chỉ loè được nông dân. Hời, sao mà nghe nó chán thế