Chức năng đặt lại short key cho các lệnh trong menu của gnome.

Chức năng này cũng khá hay nhưng nếu không biết nó thì có thể gặp một vài trục trặc, hậu quả là google gần chết.
Đầu tiên thì xin giới thiệu về chức năng này, bạn mở một ứng dụng gnome ra và mở cái menu của nó ra sau đó đặt con trỏ chuột lên trên một item nào đó của menu nhưng đừng click.
Ví dụ trong pidgin:

Ở đây bạn thấy lệnh view log chưa đặt đặt short cut key. Bạn có thể đặt lại short cut tùy thích, nếu nó đã có sẵn shortcut key nhưng bạn không thích bạn có thể nhấn nút BackSpace (nút xoá lùi) để huỷ short cut key đó đi.
Để đặt lại short cut key mới, bạn nhấn tổ hợp phím bất kỳ nào đó. Ví dụ tôi xoá tổ hợp phím Ctrl + L đặt cho lệnh clear để gắn lại cho alias và đặt thêm cho lệnh View log tổ hợp Ctrl + G chẳng hạn:

Chức năng này khá dễ tính, bạn đặt shortcut là tổ hợp 3 phím 2 phím hay 1 phím nó cũng chịu nữa, nên thi thoảng sẽ gặp rắc rối, nếu bạn không biết nó và tình cờ chỉnh lại phím tắt thành một phím quan trọng nào đó như phím space chẳng hạn thì bạn khỏi gõ luôn. Bởi vậy đừng để chết vì thiếu hiểu biết nha bạn 😛