Cách down film từ youtube.

Chủ đề này bàn nhiều rồi nhỉ, hồi trước mình cũng có viết một cách nhưng cách đó giờ lạc hậu rồi, giờ ghi lại đây cách mới mà mình đang xài, không biết khi nào nó bị lạc hậu đây.
Lần này là dùng một trang web trung gian để lấy link download. Bạn vào trang http://www.youtubecatcher.com và paste
địa chỉ của trang xem film youtube bạn đang cần vào.

Hoặc nếu tinh ý hơn bạ không cần phải vào trang chính của youtube mà có thể vào thẳng trang lấy film của nó. Ví dụ bàn cần tải đoạn file từ
http://www.youtube.com/watch?v=C_OSPW_eMys
Thì bạn sửa địa chỉ này thành:
http://www.youtubecathcer.com/catch?v=C_OSPW_eMys

Sau khi lấy link xong, giao diện trang youtubecatcher sẽ có dạng như sau:

Bạn nhấn vào dòng chữ màu đỏ, in đậm "Click here to download" để bắt đầu tải. Bạn cũng nên copy tên film vào clipboard để tiện save lại, và khi save nhớ để phần mở rộng là .flv