Cách bật chế độ AHCI trong window (Vista and later only)

Chế độ AHCI (Advanced Host Controller Interface) trong SATA Controller cho phép tận dụng tối đa các tính năng của ổ cứng SATA như hotplug (cắm nóng ổ cứng), NCQ (Native Command Queuing). Nhưng để tương thích với các hệ điều hành cũ thì mặc định hầu hết chipset tắt chế độ này và coi ổ SATA như một ổ IDE bình thường. Để bật lại chế độ này ta chỉ cần chỉnh trong BIOS Settings.
Vấn đề là khi window được cài, nếu nó nhận thấy máy tính không bật chế độ AHCI nó cũng sẽ không kích hoạt driver AHCI, không có options nào trong control panel cho phép bạn bật driver này và nếu Enable AHCI từ BIOS khi window không load driver bạn sẽ không thể khởi động win.

Để bật driver này ta vào registry, tìm khóa:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci

Sau đó vào tìm biến Start, sửa giá trị của nó thành 0
Sau đó ta có thể vào BIOS enale AHCI và để window khởi động lại 2 lần là hòan tất.

Lưu ý:
Windows XP trở về trước không có sẵn driver AHCI. Bạn sẽ phải cài driver trước, làm theo hướgn dẫn đi kèm driver trước khi bật AHCI. Không có driver AHCI chung cho mọi chipset, phải tự tìm đúng driver cho chipset của mình.
Ai lười sửa registry có thể dùng luôn file này: ahci.reg