Yahoo 9 Smileys (emoticon) cho Pidgin, bản FULL

Sau một hồi ngồi hì hụi đổi tên và sửa file cấu hình thì cuối cùng cái pidgin của mình cũng xài chung được bộ emoticon với cái yahoo 9, từ giờ tránh được cái tình trạng mình nhìn cái mặt này người kia thấy mặt khác rồi, dù dẫu sao vấn thấy thích bộ emoticon đi kèm pidgin, trông nó sáng sủa và phong cách
hơn, emoticon của Y!M thấy thô kệch quá.
Bà con cô bác có quan tâm thì down file attach trong bài và cài theo hướng dẫn thêm smileys cho pidgin cũng đã có trên blog này : http://my.opera.com/pntruongan/blog/show.dml/2225090

yahoo9.zip