Vô đề.

Dạo này bỏ bê blog quá, biết sao giờ, không biết post gì cả, không có việc gì gây cảm xúc đặc biệt để post bài. Chuỗi ngày chán nản, mà cái văn chương thiếu điều văng miểng của mình thì không thể lên blog mà bày tỏ nỗi lòng được rồi, chỉ có thể viết đôi ba dòng thế này là lại cạn ý, văn khô như ngói dở như bùi, chính mình còn phát chán 😀 .

Thế là năm nay không đi Mùa Hè Xanh, dù lúc đầu cũng ham hố lắm, nhưng có vẻ như mình chưa đủ quyết tâm và "liều" thì phải, đầu tiên là vướng chuyện làm cho thầy (mà chắc gì mình làm nổi đâu, vô ngồi phụ hoạ là chính), rồi chuyện chưa biết chừng nào thi lại v.v.. nên không dám đi xa, sau đó mặt trận Thủ Đức giải tán, tất cả gom vào vụ sửa các máy tính hư quyên góp. Tới đây mình lại chợt thấy nản, nản vì không muốn tham gia cái mặt trận được thành lập vội vã chỉ sau vài ngày, hay nản vì cách đề ra mặt trận để rồi không có việc làm nên phải huỷ bỏ để qua mặt trận khác của trường, (WHISPER=pntruongan)hay nản vì chính cái lửa trong người mình chỉ chợt bùng lên nhất thời như một sự bốc đồng rồi vụt tắt(/WHISPER), hay vì một lý do gì khác???
Chính mình cũng không biết chính xác câu trả lời?

Rồi mới mấy hôm qua đi xe bus làm rớt usb nữa chứ, nghỉ hè mà sao chẳng có gì vui, đi học còn vui hơn nhiều, sao mong tới đi học lại quá vậy nè.

As I am talking about the green summer, the image of "that ONE" appear in my mind. When I ask she where would she go? she degrade me for not going far away from the city. Such mockery is intolerable for me (and only she dare to do that). I was enraged and shout (type actually, because we are chatting online) at her that I and all other guys from city is different, we also has enthusiasm, voluntarity, and ambitious just like she does (and those characteristics is what keeping my mind from stop thinking about her). But day after day, it turn out more cleary that I've failed to prove my words, and she was right about me, 'bout my friend!! NO NO NO!! I pray to all the god I can remember right now that it's not true, but it just become clearlier and clearlier that it's true. Hope she don't read those words, that post may be set private the day she finish her green summer.