:(( Vẫn không tài nào hiểu được cách giải đề 1000 point của code jam.

Cái đề là một dạng cải tiến của tháp Hà Nội với 3 cột và <200 đĩa đặt ngẫu nhiên theo một thứ tự không giảm trong mỗi cột, yêu cầu tìm số bước ít nhất để chuyển hết chúng về cột 3.

Pro bảo đề này là quá dễ, dưới mức trung bình, nhưng mình tuyệt nhiên không làm ra :(( Không biết phải bắt đầu thế nào cả :((
Trình độ mình kém quá đi.
2 ngày liên tiếp căng cả đầu ra, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, còn thiếu mỗi ngón nôn mửa nữa là đủ bộ tai biến mạch máu não mà vẫn chả hiểu nó phải giải thế nào cả. Coi bộ trình độ mình còn cách quá xa ngưỡng mình đã ước lượng