Thứ 2 này thi giữa kỳ môn triết rôi.

Lo quá đi. Môn này mình ngu có truyền thống, lười có thâm niên rồi. Đi học không vắng buổi nào nhưng toàn ngủ thôi. Cầm cuốn sách lên là hết muốn đọc. Lo quá đi, chả biết qua nổi không nữa