Tâm lý học sư phạm đại học.

Chỉ là một chuyên đề của một lớp chuyên đề. Nhưng có nhiều cái thấm thía để học. Học những cái liên quan trực tiếp đến công việc mình đã chọn làm bao giờ cũng thú vị, thậm chí là hơn cả học chuyên môn.