Surprise

Giải nhất khối phần mềm nguồn mở, olympic tin học. Quá bất ngờ, nhưng bất ngờ không phải vì sự tiến bộ của mình mà vì sự may mắn ngạc nhiên của nó. Chỉ có 32 thí sinh của 11 đội từ 9 trường ĐH, có nhiều trường rõ ràng chưa chuẩn bị gì cho khối thi này mà chỉ ôn thi thuật toán rồi dư người đẩy vô đây thi luôn. Một kết quả gọn gàng và suôn sẻ.