Muôn vẻ sinh viên… khó đỡ

Ghi chú vui một số trường hợp khó đỡ đã từng gặp trong thời gian hướng dẫn thực hành từ trước tới nay của mình. Có cách điệu lên một ít và có biên tập lại một ít, các câu thoại không phải là nguyên gốc và mình cũng không để tâm là của ai.

Nếu nhớ thêm tình huống nào sẽ bổ sung vào post này.

Case 1: Em nào có nhớ.

SV: Dạ thầy ơi, em lỡ tắt codeblocks (phần mềm dùng thực hành lập trình) rồi thì làm sao để nộp bài ạ?

Tắt codeblocks thì chương trình em viết vẫn còn mà, mở lên lại rồi nộp thôi em.

SV: Mở chương trình ở đâu thầy?

Ủa chứ lúc tạo project em lưu nó ở đâu?

Sinh viên nhìn vào màn hình, vẻ rất căng thẳng và đăm chiêu:
– Dạ em cũng không nhớ nữa !?

Case 2: LƯU luyến, luyến LƯU?

SV: Thầy ơi sao máy em không chạy?

Dĩ nhiên là không rồi, nó có gắn bánh xe đâu mà chạy! em tải xong phần mềm thực hành về chưa?

SV: Dạ rồi thầy!

Chắc là rồi không?

SV: Dạ chắc! Em tải xong rồi!

Tải về đâu?

SV: Thì tải từ cái link thầy đưa đó thầy!

Thì biết là từ link tui đưa rồi nhưng tải về lưu ở đâu?

SV: Lưu là sao thầy, em không hiểu…

Case 3: Em đi học rất đầy đủ.

Thầy ơi, sao bài em làm nộp lên nó cứ báo sai hoài

Sai là tại nó không đúng đó em. Em chạy thử chưa

Dạ chưa, máy em không chạy thử được!

– Bị sao mà không được?
Liếc qua màn hình sv thấy một file Untitled tổ bố không có cả phần đuôi .cpp
– Em tạo project cho bài tập này chưa?

Tạo project là sao thầy?

Là cái thao tác hướng dẫn tuần trước rồi đó

Dạ em không nhớ lắm

Không nhớ thì mở ghi chú của em ra rồi làm theo đi, thầy đâu có bắt thuộc lòng.

Dạ phần đó em không có ghi!

Nén cục khẩu nghiệp xuống, hướng dẫn tạo project.
Sao có cái báo lỗi thế này, em cài phần mềm chưa?

Dạ cài rồi thầy

Cài đúng hướng dẫn không? Sau khi tải về rồi em làm gì để chạy?

Dạ tải về rồi nhấn vô chạy thôi.

Còn vài bước nữa rồi mới chạy được, tui hướng dẫn rồi mà, mở ra coi lại coi?

Dạ em không có ghi!