Một ngày mới bắt đầu.

Ngủ một giấc dài, sáng dậy, lên blog, không biết làm gì, vậy là post này ra đời.
Mình vốn thường không ghi nhật ký, cứ cầm cuốn tập lên là toàn muốn vẽ bậy thôi.
Giờ lên blog thì hết vẽ được rồi :D, nhưng cái thói quen ghi ghi chép chép thì chưa thành hình ngay được. Thôi thì cứ từ từ vậy vì ngay bây giờ mình cũng chả biết người ta thường ghi cái gì trong nhật ký nữa là.