Một bài tập dễ, qua phân tích của mình trở thành bài khó.

Tếu thật đấy.
Đề bài chỉ là cho 1 cái thang chiều dài L gác lên một vách tường nhẵn, góc dựng thang là x, hệ số ma sát là y tìm giá trị nhỏ nhất của x theo để thang không trượt.
Người ta lấy tổng của lực ma sát, 2 phản lực và trọng lực để lập phương trình, mình thì chơi sang hơn, phân tích trọng lực thành 2 lực, chiếu 2 lực này lên trục toạ độ làm thành ra 5 lực tổng lại, toàn là sin với cos, cộng một hồi điên đầu làm hết ra. Rõ là